Kledingcode Stichting Vakantiespel

Naast de kleding lijn voor deelnemers (wit) en voor leiding (geel), geldt voor de vrijwilligers van het VakantieSpel de volgende kledingcode: 

Rood: coördinerende taak, intern en extern aanspreekpunt. 

Rollen en functies die de rode kledinglijn dragen: 

 • Coördinator algemeen
 • Vrijwilligerscoördinator
 • Kleurhoofd
 • Spelcoördinator
 • Coördinator Facilitaire Dienst
 • Coördinator Entertainment Commissie
 • Coördinator EHBO
 • Coördinator Kookteam
 • Feest commissie (gedurende het avondprogramma)
 • Verkeersdienst* 

 * i.v.m. uitstraling autoriteit

Blauw: ondersteunende taak, werkt onder eindverantwoordelijkheid van iemand met een rode functie.

Rollen en functies die de blauwe kledinglijn dragen:

 • EHBO
 • Kleurtroep
 • Facilitaire Dienst
 • Kookteam
 • Fotograaf
 • Entertainment
 • Algemeen staflid
  (Note! in 2021 is deze functie samengevoegd met Leiding als “Algemeen Vrijwilliger” en zij dragen de gele kleding lijn)
 • Alle overige functies welke niet bovenstaand zijn gespecificeerd. 

Geel: Alle Leiding.
(Note! in 2021 is deze functie samengevoegd met Leiding als “Algemeen Vrijwilliger” en zij dragen de gele kleding lijn)