Meehelpen algemeen staflid

Als je als staflid aan Het VakantieSpel mee wilt doen, is het van belang dat je: 

 • Eén of meer dag(del)en beschikbaar bent. (Ook ouders zijn van harte welkom om te helpen. Het is mogelijk om eerst je kind(eren) naar het verzamelterrein te brengen. Aan het eind van de dag ben je op tijd terug om ze weer op te halen.) 
 • De diverse spelonderdelen begeleid. 
 • De leden van de Spel Commissie ’s ochtends al vroeg assisteert bij het opbouwen en later op de dag, bij het opruimen van de diverse spelen. 
 • Helpt met het verplaatsen van de groepen van de ene naar de andere locatie in overleg met de Coördinator Verkeersdienst.   
 • Samen met de andere vrijwilligers verantwoordelijk bent voor het schoon achterlaten van de diverse terreinen. 
 • Een voorbeeldfunctie hebt voor groepsleiding en deelnemers. Tijdens het gehele evenement herkenbaar bent aan je VakantieSpel T-shirt en het visiteplaatje bent van onze organisatie.  
 • Afhankelijk van je specifieke staffunctie, elke ochtend om 08.00 uur aanwezig bent. (Op maandag om 07.00 uur! Voor sommige staffuncties is je aanwezigheid om 06.00 uur gewenst.) 
 • Weet dat we bij Het VakantieSpel elkaar helpen. Al het spelmateriaal moet elke dag opgeruimd worden. Hoe meer helpende handen tijdens het opruimen, hoe sneller je als staflid weer van je welverdiende rust kan genieten.  
 • In overleg met de vrijwilligerscoördinatoren aanwezig bent bij de dagelijkse stafvergadering bij Tempo om 17.00 uur (hierin evalueren we de activiteiten van de afgelopen dag en kijken vooruit naar de volgende dag.)  

Indeling van specifieke functies en algemene stafleden gebeurd op basis van: 

 • Geschiktheid 
 • Beschikbaarheid 
 • Ervaring 
 • Verdeling beschikbare krachten 
 • Een goedwerkend geheel 

Vrijwilligers uit de organisatie die meedraaien in de voorbereiding van Het VakantieSpel (de zogeheten “club van 60”) hebben een voorrangspositie bij de toewijzing van specifieke functies.