VakantieSpel en COVID-19

Stichting Vakantiespel organiseert Het VakantieSpel rekening houdend met de COVID-19 maatregelen die door de overheid zijn vastgesteld.

Voor alle activiteiten van Het VakantieSpel zijn de basisregels van de overheid om verspreiding van COVID-19 te voorkomen het uitgangspunt:

  • Was vaak en goed de handen.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen.

Voor deelnemers en leiding worden de maatregelen gehanteerd zoals deze zijn vastgelegd in het protocol kinderopvang en de beslisboom kinderopvang. Dit betekent:

  • Tussen kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
  • Tussen leiding en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
  • Tussen leiding onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
  • Tussen ouders en vrijwilligers moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.

Tijdens de spelactiviteiten voor vrijwilligers worden de maatregelen gehanteerd zoals door de Rijksoverheid zijn vastgesteld voor sport.

  • Als het voor de sport/spelactiviteit nodig is, mag tijdens de uitvoer van de activiteit de 1,5 meter afstand worden losgelaten.
  • Voor en na de activiteit moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden

Bij overige vrijwilligersactiviteiten die op een locatie worden georganiseerd dient 1,5 meter afstand gehouden te worden en kan worden gewerkt met geplaceerde (toegewezen vaste) plekken.
Indien de 1,5 meter afstand niet bewaard kan worden dienen vrijwilligers gebruik te maken van een mondkapje.

Deze pagina wordt bijgewerkt op basis van ontwikkelingen rondom COVID-19 en maatregelen die vanuit de overheid of Stichting Vakantiespel worden opgesteld om het evenement zo veilig mogelijk te organiseren.

Referenties
Basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen.
Protocol kinderopvang
Beslisboom kinderopvang
Rijksoverheid Corona en sport