VakantieSpel en COVID-19

Stichting Vakantiespel organiseert het VakantieSpel rekeninghoudend met de COVID-19 maatregelen die door de overheid zijn vastgesteld.

Basisregels
* Was vaak en goed uw handen.
* Houd 1,5 meter afstand van anderen.
* Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.

Meer informatie over de richtlijnen en maatregelen tijdens het VakantieSpel worden op deze pagina geplaatst.