Vrijwilligers

Leuk dat je interesse hebt om te komen helpen bij de leukste week van je vakantie! Het VakantieSpel vindt in 2024 plaats van 19 t/m 23 augustus.

Je kunt ons helpen als leiding of staflid.

Meehelpen als leiding

… is heel gezellig! Als je als groepsleiding aan Het VakantieSpel mee wilt doen, is het van belang dat je: 

  • Alle dagen van Het VakantieSpel beschikbaar bent (maandag t/m vrijdagavond). 
  • Op de maandag van Het VakantieSpel minimaal 15 jaar oud bent. 
  • Met minimaal 1 of maximaal 2 andere personen begeleiding geeft aan een groep van maximaal 12 deelnemers in de basisschoolleeftijd. 
  • Pas naar huis gaat als alle deelnemers naar opgehaald zijn. (Het VakantieSpel duurt maandag t/m donderdag tot 15.45 uur. Vrijdag duurt het programma van 08.00 – 12.30 uur en van ongeveer 18.45 – 22.45 uur. 

Meehelpen als algemeen staflid

… is super leuk! Als je als staflid aan Het VakantieSpel mee wilt doen, is het van belang dat je: 

  • Eén of meer dag(del)en beschikbaar bent. (Ook ouders zijn van harte welkom om te helpen. Het is mogelijk om eerst je kind(eren) naar het verzamelterrein te brengen. Aan het eind van de dag ben je op tijd terug om ze weer op te halen.) 
  • In het jaar van Het VakantieSpel minimaal 15 jaar oud wordt.
  • Een voorbeeldfunctie hebt voor groepsleiding en deelnemers. Tijdens het gehele evenement herkenbaar bent aan je VakantieSpel T-shirt en het visiteplaatje bent van onze organisatie.  
  • Afhankelijk van je specifieke staffunctie, elke ochtend om 08.00 uur aanwezig bent. (Op maandag om 07.00 uur! Voor sommige staffuncties is je aanwezigheid eerder gewenst.) 
  • In overleg met de vrijwilligerscoördinatoren aanwezig bent bij de dagelijkse stafvergadering bij Tempo om 17.00 uur (hierin evalueren we de activiteiten van de afgelopen dag en kijken vooruit naar de volgende dag.)  

Indeling van specifieke functies en algemene stafleden gebeurt op basis van: geschiktheid, beschikbaarheid, ervaring, verdeling beschikbare krachten en een goedwerkend geheel.

Vrijwilligers uit de organisatie die meedraaien in de voorbereiding van Het VakantieSpel (de zogeheten “club van 60”) hebben een voorrangspositie bij de toewijzing van specifieke functies. 

Lees hier hoe je je kunt inschrijven als vrijwilliger.